Prawo spółek i obsługa prawna przedsiębiorców

  • Bieżąca obsługa podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
  • Kontrakty handlowe
  • Tworzenie, podział, łączenie i przekształcanie i likwidacja spółek
  • Opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i jego organów
  • Reprezentacja w postępowaniu sądowym, administracyjnym, i arbitrażowym
  • Reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym
  • Negocjacje
  • Mediacje